Hvordan koble Oracle Cloud med Microsoft Azure

Det er mange grunner, både forretningsmessige og tekniske, for å distribuere arbeidslaster (workloads) på Oracle Cloud og Microsoft Azure. 

I denne artikkelen gir vi deg innsikt i følgende: 

  • Interconnect-partnerskapet mellom Oracle Cloud og Microsoft Azure.

  • Oversikt over nettverket og hvordan workloads distribueres mellom Oracle Cloud og Microsoft Azure

  • Hvilke tjenester som må ligge til grunn av henholdsvis Oracle og Microsoft tjenester

Faktaark SYSCO
Fyll ut skjema og få tilgang til siden